Od roku 1935-go zajmujemy się wykonywaniem złączy rurowych.

Nasze produkty są używane w wielu, po części bardzo różnorodnych, gałęziach przemysłu. Głównymi dziedzinami są tutaj: produkcja samochodowa, elektrotechnika, budownictwo, urządzenia sanitarne oraz inne branże wytwórcze. Pomimo szerokiego wachlarza ich zastosowania i różnorodnego przeznaczenia, nasz praktyczny sposób rozwiązywania problemów jest przez klientów ceniony, podobnie jak również stały wysoki poziom jakości naszych produktów oraz nasz, przystosowany do odbiorców, serwis.

Krótko mówiąc: zawierzacie Państwo kompetencji specjalistów z dobrego domu.

Znajdujecie się tutaj > Schaumann > Schaumann GmbH