Istotnymi oznakami naszej polityki firmowej są jakość oraz wychodzenie naprzeciw zapotrzebowaniom klienta.

System zapewnienia jakości naszego przedsiębiorstwa został potwierdzony urzędowo (w formie certyfikatu)
w lipcu 2003 r. według norm DIN/EN ISO 9001:2015.

Elementy złączne Schaumanna są produktami wysokiej jakości. Nasze współpracownice i współpracownicy myślą i działają pod kątem jakości.

Przy pomocy konceptu, obejmującego wszystkie działy naszego przedsiębiorstwa, zapewniają oni najwyższą precyzję produkowanych części oraz wysoki stopień czystości dostawy.
ansehen
Znajdujecie się tutaj > Schaumann > Certyfikaty
ansehen