Kvalita a orientácia na zákazníka sú podstatnými znakmi našej obchodnej politiky.

Systém manažmentu kvality nášho podniku bol certifikovaný v júni 2003 podla DIN EN ISO 9001:2015.

Spojovacie prvky od firmy Schaumann sú kvalitnými výrobkami. Naše zamestnankyne a naši zamestnanci myslia a konajú so zretelom
na kvalitu. Pomocou konceptu kvality, ktorý zahrna všetky oblasti podniku, zabezpecujú najvyššiu presnost dielcov a vysoký stupen cistoty dodávky.

ansehen
Ste tu > Schaumann > Certifikáty
ansehen